Utbildningar

Bra Ergonomi erbjuder

Utbildningar

Bra Ergonomi föreläser och utbildar STRESSHANTERING, föreläsningar och längre utbildningar

 MENTAL TRÄNING, föreläsningar och längre utbildningar

 ERGONOMI VID DATORARBETSPLATSEN

 AKTA KROPPEN MED RÄTT LYFT- OCH ARBETSRÖRELSER

 Öppna utbildningar i samarbete med PIKU AB. Se ”Öppna utbildningar” på piku.se.

 ”BALANS I LIVET” – om konsten att hantera prss och stress.

 ”BRA ERGONOMI PÅ KONTORET”

 ”MINDRE STRESS PÅ JOBBET” – En väg till friska medarbetare och en hälsosam arbetsplats