Tjänster

Tjänster

Mina arbetsområden är

 Arbetslivsinriktad rehabilitering Läs mer
 Ergonomi & Arbetsmiljö Läs mer
 Stresshantering & Mental träning Läs mer
 Utbildningar Läs mer

Läs mer om varje arbetsområde på respektive sida.
Ring eller maila så kommer jag gärna ut till er arbetsplats.

 

Bra Ergonomi - hantverkare Bra Ergonomi - dator Bra Ergonomi - verkstad