Stresshantering & Mental träning

Bra Ergonomi erbjuder

Stresshantering & Mental träning

 Utbildningar och föreläsningar i stresshantering och mental träning

 Individuell coachning i stresshantering och mental träning

 Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö med Stressprofilen ®

 Utbildning i mental träning

Stresshantering & Mental träning