Ingela Agrell

Ingela Agrell

Ingela Agrell, ergonom

 

Ingela Agrell är leg. sjukgymnast och ergonom som under många år arbetat med arbetsmiljö, ergonomi, arbetslivsinriktad rehabilitering och stresshantering inom företagshälsovården och på Arbetsförmedlingen rehabilitering.

Sedan år 2000 arbetar jag som konsult i mitt företag, Bra Ergonomi.

Låt mig hjälpa er att förbättra er arbetsmiljö!

Utbildning

Leg. Sjukgymnast med vidareutbildning på högskolenivå i arbetsmiljö, ergonomi, arbetslivsinriktad rehabilitering, rehabiliteringsteknik och mental träning.

Kurser & certifieringar

 Kurser i stresshantering och KBT.
 Stresscoachutbildning.
 Certifierad användare av StressProfilen ®, ArbetsmiljöProfilen ® och LivsstilsProfilen
 Certifiering i Livanda stresshantering med KBT.
 Lic. Mental tränare
 Internationell certifierad coach
 Lic. användare av TIPPA, testinstrument för bedömning av fysisk förmåga
 Belastningsergonomisk riskbedömning (7,5 högskolepoäng 2013)