Arbetslivsinriktad rehabilitering

Bra Ergonomi erbjuder

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Bedömning av arbetsförmåga Bedömning av arbetsförmåga

 Utredning vid långtidssjukskrivning

 Arbetsplatsanpassning